Wanneer je verder wilt gaan dan optimaliseren bieden wij onderwijslogistieke oplossingen.
Dat betekent dat we samen met onderwijsinstellingen gaan kijken naar integrale procesondersteuning voor onder andere onderwijsevaluaties, curriculummanagement en studiegidsbeheer.

AscMe

AscMe (Academic Structure & Content Management Environment) is a product dat zich richt op het optimaliseren van het proces van het vaststellen en uitvragen van het onderwijsprogramma.

Dice

De kwaliteit van het hoger onderwijs staat sterk in de belangstelling en er is grote behoefte aan valide informatie over de onderwijskwaliteit. DiCE (digitale cursus evaluatie) biedt onderwijsinstellingen de tooling om proces, organisatie en resultaat in lijn te brengen en te sturen naar een hogere kwaliteit van het onderwijs.

Eric Meijer

Marcel Noordzij

Steven Losekoot

Jeroen van Schagen